folia aluminiowa gładka

folia aluminiowa gładka
Dostępna w wymiarach:
- 1000mm x 25mb x 0,05mm
- 1000mm x 25mb x 0,10mm
- 500mm x 50mb x 0,10mm
- 500mm x 125mb x 0,05mm
- 1000mm x 266mb x 0,05mm

FOLIA ALUMINIOWA AL. 99,5%
Zgodna z DIN 1784 + 1712
Miękka lub twarda, gładka grubość od 0,05 do 0,3 mm
Współczynnik przepuszczalność pary wodnej: kD = 3.922 (m2h Pa/mg) Mierzone przy grubosci 0,05 mm
Wydłużanie: Wzdłuż 6,94% Poprzecznie 7,98%
Wytrzymałość na rozciąganie 70 – 90 N/mm2
Wytrzymałość dalsze rozrywanie: Wzdłuż 1,0 N
Poprzecznie 0,99 N
Opór przepychowy: Wzdłuż i poprzecznie 0,50 J
Tworzenie się fałd podczas zimna Zgodnie z normą SIA N 280 przy -10°C brak rys
Odkształcenie pod wpływem ciepła (badanie przy 80°C): Wzdłuż - 0,02% Poprzecznie + 0,01%
Tolerancja: Szerokość folii ±0,5%
Właściwości:
Gazo i wodoszczelna
Niepalna VI zgodnie z normą SIA 183/2
Klasa materiałów budowlanych A1 zgodnie z DIN 4102 - Odporna na środki chemiczne wszelkie tłuszcze, kwasy, oleje, oprócz środków alkalicznych rozpuszczalnych w wodzie i fluoru, odporna na gnicie, co jest istotne przy montażu w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
Odporna na korozję, gdyż aluminium w połączeniu z powietrzem i wilgocią tworzy naturalna tlenkową warstwę ochronną
Odporna na wysokie temperatury do 700ºC
O wysokim połysku - Walcowana folia aluminiowa odbija ok. 95% występującego promieniowania
Neutralna pod względem fizjologicznym i bakteryjnym
Brak pożywki dla bakterii i robactwa, stad też brak wpływów, względnie uszkodzeń organizmów ludzkich i zwierzęcych
Ekologiczna - Brak szkodliwych skutków podczas usuwania aluminium - Energooszczędna
Dzięki ochronie warstw izolacyjnych paroizolacja przyczynia się do lepszego wykorzystania energii. Ponadto większą cześć odzyskujemy podczas przeróbki wtórnej przez roztopienie.

TAŚMA ALUMINIOWA

FOLIE ALUMINIOWE

ALUMINIOWY MANSZET ZAKOŃCZENIOWY