Polityka prywatności i cookies

Ochrona danych osobowych

według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) stosowanego od 25 maja 2018r

Administratorem Państwa danych jest:
Rhein Folien Polska Sp. z o.o.,

z którym można się skontaktować:
- pisemnie, kierując korespondencję pod adres:
Rhein Folien Polska Sp. z o.o., ul. Katowicka 31, 62-035 Kórnik - Dziećmierowo
- telefonicznie, pod numerem: +48 61 666 100 5
- mailowo, pod adresem: biuro@rf.net.pl

2.Cele przetwarzania danych osobowych:

Rhein Folien Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać powyższe dane osobowe w celu realizacji zadań związanych z wykonywaną sprzedażą.

3.Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, adres poczty email.

4.Prawa osoby, której dane dotyczą:

Każdemu, czyje dane przetwarzane są przez Rhein Folien Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych, a zwłaszcza prawo do:
- uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
- uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jego dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
- uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące; uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane;
- żądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
- żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonym celu;
- żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych.


Cookies

Możemy używać plików cookie (z wyjątkiem niezbędnych) tylko za Twoją zgodą. Możesz ustawić wykorzystanie plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie w ustawieniach domyślnych. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie. Możesz ograniczyć lub zablokować ich używanie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje na temat konfigurowania określonej przeglądarki można znaleźć, odwiedzając jej stronę pomocy.
zapytanie ofertowe